Címlap
Select a news topic from the list below, then select a news article to read.

„Ne maradj le AKCIÓS napi és heti ajánlatainkról!” – Játékszabályzat PDF Nyomtatás E-mail
Írta: Administrator   
2016. június 14. kedd, 13:24
 „Ne maradj le AKCIÓS napi és heti ajánlatainkról!” – Játékszabályzat
 
1. A játék neve, szervezője és az adatvédelem
 
Jelen szabályzat vonatkozik a Szarvas COOP ZRt. (székhely: 5540 Szarvas, Kossuth Lajos u. 64; továbbiakban: Szervező) által kezelt, karbantartott https://www.facebook.com/szarvascoop Facebook oldalon futó nyereményjátékra (a továbbiakban: Játék), az alábbi feltételekkel.
 
A Facebooknak semmi köze a nyereményjátékhoz, az alábbi promóciót a Facebook nem támogatja, nem hagyja jóvá, nem végzi, és nem kapcsolódik a Facebookhoz.
 
 
2. A Játékban részt vevő személyek
 
A Játékban részt vehet minden 18 éven felüli, internet - felhasználó természetes személy, aki Magyarországon tartózkodási - vagy lakóhellyel rendelkezik (a továbbiakban: Játékos).
 
Amennyiben a Játék nyertese (a továbbiakban: Nyertes) cselekvőképességében korlátozott, úgy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére csak törvényes képviselőjével együtt jogosult. Amennyiben a Nyertes cselekvőképtelen, úgy nevében kizárólag törvényes képviselője járhat el. 
 
A Játékban a Szervező munkavállalói valamint javukra jelen játék szervezésében szerződés alapján munkát végző személyek nem vehetnek részt. 
 
A Játékos a nyereményjátékban való részvétellel elismeri, hogy teljes körűen megismerte a 
jelen Játékszabályzatot, és azt feltétel nélkül elfogadja. 
 
Amennyiben a Játékos a Játékszabályzatot vagy annak bármely rendelkezését nem fogadja el, valamint azzal kapcsolatban kifogást emel, a Játékban nem jogosult részt venni, illetve a Játékból automatikusan kizárásra kerül. 
 
A Játék lebonyolítása, illetve az abban való részvétel a jelen Játékszabályzat szerint történik. Amennyiben a Játékszabályzat valamely kérdést nem szabályoz, úgy a hatályos jogszabályok vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.
 

3. A Játék időtartama, menete
 
A Játék időtartama: a Játék 2016.06.06 napján 08:00-kor kezdődik és 2016.07.03 napján 22:00-ig tart. 
 
A Játék menete: azok között, akik a https://www.facebook.com/szarvascoop Facebook oldalon a játék időtartama alatt megjelenő nyereményjátékban való részvételre felhívó bejegyzést lájkolják/kedvelik, hetente egy, összesen négy darab Szarvas COOP ajándékcsomag kerül kisorsolásra.
 
A sorsolás a FacebookNyertes.com online alkalmazásával történik.
 
A Szervező jogosult a sorsolás alatt figyelmen kívül hagyni azokat a hozzászólásokatt, amelyek nem odavaló tartalmat kommentálnak. (A Szervező jogosult moderálással elősegíteni a játékot.)
 
A sorsolások időpontjai: 2016.06.13, 2016.0620, 2016.06.27, 2016.07.04 10:00 óra.
 
A Nyertesekkel Facebook üzenet formájában vesszük fel a kapcsolatot, névsorukat a Szarvas COOP ZRt. Facebook oldalon közzétesszük.
 
Szervező fenntartja a jogot a Játék visszavonására, megszüntetésére.
 
 
4. Nyeremények, nyertesek
 
A Játék során az alábbi nyeremények kerülnek kisorsolásra a Játékosok között: összesen 4db Szarvas COOP ajándékcsomag a Játékhoz kapcsolódó posztra érkező lájkok után.
 
A nyeremények készpénzre nem válthatók és át nem ruházhatóak. 
 
A Nyertes nem jogosult a nyeremény átvételére, ha:
- nem múlt el 18 éves; 
- ha a Megbízott megkeresésére 2 munkanapon belül nem válaszol; 
- ha nem lehet felvenni a nyertessel Facebook üzenet formájában a kapcsolatot; 
- egyértelműen bizonyítható, hogy több és/vagy hamis regisztrációval vett részt a Játékban, mellyel jogosulatlan előnyre tett szert; 
- egyértelműen bizonyítható, hogy a Játék menetét/eredményét bármilyen módon befolyásolni próbálja; 
- jelen Játékszabályzat bármely pontját megsérti. 
 
Nyertesek értesítése
 
A Nyertesekkel Facebook üzenet formájában vesszük fel a kapcsolatot és egyeztetjük velük a nyeremény átvételének részleteit. Amennyiben a Nyertessel nem sikerül felvenni a kapcsolatot az utolsó sorsolást követő hét napon belül, a Nyertes elveszíti jogosultságát a nyereményre. A Nyertes személyének megállapításához és ellenőrzéséhez a Szervező és a Megbízott kötelezheti a Nyertest személyazonosságának igazolására. 
 

5. Nyeremények kézbesítése
 
A nyereményeket a nyertes az általa megadott Szarvas COOP üzletben veheti át. Az átvételről fotó készül, ami felkerül a Szavas Coop ZRt. Facebook-oldalára. A Játékosok kötelesek együttműködni a nyeremények átvétele érdekében. Amennyiben ennek nem tesznek eleget, és a nyeremény átvétele meghiúsul, a nyeremény a továbbiakban nem vehető át, és a Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli ezzel kapcsolatban. 
 
 
6. A Szervező felelőssége
 
A Szervező kizárja felelősségét a Játékosok téves, pontatlan vagy hiányos adatszolgáltatásából, a kiskorú vagy cselekvőképtelen személy törvényes képviselőjének hozzájárulása illetve eljárása nélküli regisztrációjából, valamint a Nyertes részére elektronikus úton elküldött értesítésnek neki fel nem róható elvesztéséből, egyéb okból történő sikertelen kézbesítéséből, illetve az értesítés késedelméből eredő, a Játékos vagy bármely harmadik személy által elszenvedett károkért. 
 
 
7. Adatkezelés és adatvédelem
 
Azzal, hogy a Játékos részt vesz a nyereményjátékban, feltétel nélküli, kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy ha nyer a Játékban, akkor a nyeremény kézbesítéséhez szükséges személyes adatait (név, e-mail cím, postacím), a Szervező és a Megbízott a nyeremény kézbesítése céljából a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek megfelelően kezelje. 
 
A Játékos feltétel nélkül beleegyezik abba és kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy adatait a Szervező (adatkezelő) jelen Játék lebonyolítása során az nyeremények kézbesítése céljából felhasználja, valamint, hogy azokat az általa megadott adatok feldolgozásával megbízott adatfeldolgozó részére továbbítsa ugyanezen célra. A Játékosok személyes adatait a Szervező kizárólag a Játékosokkal történő kommunikációra használja, majd azokat a nyeremények sikeres átadása után törli.
 
 
8. Kizárás
 
A Játékból kizárásra kerülnek azok a Játékosok, akik a nyereményjáték szellemével ellentétesen vesznek részt a nyereményjátékban, azzal a céllal, hogy a nyerési esélyeiket megtévesztő magatartással megnöveljék, ezzel megfosztják a nyerési esélyektől a tisztességesen játszani kívánó többi résztvevőt. 
 
Felhívjuk a Játékosok figyelmét, hogy a Szervező fenntartja magának a jogot, hogy ilyen cselekmény észlelése esetén kizárja a Játékost a Játékból. A Szervező fenntartja a jogot a játékszabály megváltoztatására, a Játékosok egyidejű tájékoztatása mellett.
 
 
Szarvas COOP ZRt. 
 
Szarvas, 2016.06.01.
Módosítás dátuma: 2016. június 14. kedd, 13:30